Thomas E. Sniegoski: Padlí andělé 2 – Aerie a Zúčtování

Aaron Corbert teprve před nedávnem zjistil, že je Nefilim, potomek padlého anděla a lidské ženy, a už mu šel po krku všemocný anděl Verchiel lovící všechny padlé i jejich děti, vybojoval bitvu s biblickou stvůrou Leviathanem a nyní se vydal hledat uneseného bratříčka Stevieho a bájnou Aerii, zaslíbenou zemi andělů.

Za krásnou obálkou se skrývá druhý omnibus série Padlí andělé, v němž najdeme romány Aerie a Zúčtování.

Aaron, Vyvolený, jenž smí udělit rozhřešení všem padlým andělům a navrátit je do Nebe, je se svými přáteli padlým andělem Camaelem, psem Gabrielem i přítelkyní Vilmou na cestě do Aerie, země, kde mohou všichni padlí žít v míru a bezpečí, beze strachu před Mocnostmi. Aaron nezapomněl na svého bratříčka Stevieho a netouží po ničem, než ho najít. Netuší ovšem, že jeho bratr, jenž padl do rukou Verchiela, dřív najde Aarona. A že se brzy dozví pravdu o svém otci.

„Lidstvo bylo odpradávna fascinováno ideou podsvětí, pekla, už od dob, co slezlo ze stromů. Lidé sedávali kolem ohňů a uvažovali o tom, co dělá duše po smrti.“ Napil se a zavřel oči, horká tekutina mu proudila skrz rty a zdálo se, že nervózního anděla do jisté míry uklidňuje.
„Přemítali, co bude, až nebudou, pokoušeli se rozplést nesmírná tajemství života v podivném a neprobádaném světě. První lidé si vytvořili spoustu neuvěřitelných příběhů o bozích v podsvětí a nebezpečných cestách na onen svět. Tyhle historky se přenášely ústně z rodičů na děti a každá generace si je trochu přikrášlila. Institucionalizovaná církev ty teorie vybrousila a zasadila do složitých scénářů o příčině a následku, ale vždycky to znamenalo jedno a totéž. Dobré chování znamená spásu, špatné zatracení.“
(Zúčtování, s. 296)

Pokud byl v prvním omnibusu rozvláčným, až téměř nudícím dílem Leviathan, pak tuto štafetu po něm přebírá právě Aerie. Ta nijak nenavazuje na předchozí díl a kromě jedné zmínky o archandělu Gabrielovi se k události s biblickou stvůrou ovládající celé město nikdo z hrdinů nevrací. Do chvíle, kdy Aaron doputuje do Aerie, působí třetí díl jako roadmovie proložená debatami a úvahami o Nebi, Vyvoleném a Bohu. Až téměř na konci se dočkáme nejen řádné akce, která by usínající čtenáře mohla probudit, ale také hned několika překvapení.

Zúčtování naopak přináší akci a odhalení mnohých tajemství. Nevýhodou dílu může být skutečnost, že se čtenář může ve velkém množství postav vzhledem k rychle se střídajícím scénám a plynoucímu ději ztrácet. Na druhou stranu mu právě rychlý spád děje může vynahradit skutečnosti, že se u předchozího dílu mohl místy až nudit.

Padlí andělé 2 coby celek ovšem přinášejí dramatický příběh, v němž není nouze o mnohá překvapení, akci, krev i slzy. Sága není prvoplánovou romancí, ačkoli vnímáme i postupně vyvíjející se vztah mezi Aaronem a Vilmou. Autor nám nabízí válečný příběh, v němž umírají přátelé a v bitvách vítězí i nepřátelé. Andělská sága přináší zajímavý pohled na téma boje Dobra a Zla, v němž bojovníci na straně Zla nemusejí být zas tak zlí a válečníci tasící zbraně ve jménu Dobra nemusejí mít dobro také ve svém srdci.

Vydalo: CooBoo, 2012