Výstava o vampýru Tobiášovi v Hrádku nad Nisou

Na jaře 2010 byly nalezeny ostatky záhadně pohřbeného muže. Po téměř dvou letech jsou kosterní pozůstatky ukázány široké veřejnosti. Od 24. ledna jsou k vidění tak, jak byly nalezeny: v identické poloze, včetně pražských grošů. Výstava přiblíží dobu, ve které muž žil. Ukáže, jak mohl bydlet, po jakých cestách se pohyboval, představí nejběžnější řemesla a odpoví na řadu otázek, které nález vampýra Tobiáše vyvolal.

 

Ostatky vampýra Tobiáše byly v Hrádku nad Nisou nalezeny na jaře r. 2010 pouhých 20 cm pod povrchem ulice mimo prostory hřbitova. Nacházely se v poloze obličejem k zemi. Nález ostatků nepietně pohřbeného člověka v Kostelní ulici v centru města je unikátním objevem. Podle v hrobě nalezených pražských grošů jsou ostatky datovány do první třetiny 14. století.

Na výstavě se můžete dozvědět i o dalších záhadách a tajemstvích, které byly dalším výzkumem a expertizami odhaleny, nebo naopak nastoleny.

Na výstavě je k vidění řada unikátních a atraktivních exponátů. Kromě samotných vampýrových ostatků například poklad stříbrných mincí, zapůjčený z Městských muzeí Žitava nebo dřevěné předměty denní potřeby (misky, lžíce, poklička ad.), zapůjčené ze Západočeského muzea v Plzni. Návštěvník výstavy pozná, jak mohl vampýr Tobiáš a jeho současníci žít v prostoru dnešního Trojzemí v době 13.–15. století.

Výstava bude otevřena minimálně po dobu jednoho roku. Je možné ji shlédnout denně. Ve všedních dnech je otevřeno od 8.30 do 16 h, o víkendech od 10 do 16 h.

Video z výstavy

Zdroj: hradek.eu