J. R. Ward: Milenka pout zbavená

Staletí vězněné, bojovné Payne poskytne její matka – Stvořitelka upírů – konečně svobodu, vykoupenou ovšem těžkým zraněním, z něhož ji mohou vyléčit pouze pevné ruce lidského chirurga Mannyho Manella.

Uplynulo sotva několik hodin od chvíle, kdy byla Payne ve cvičném boji s králem upírů Wrathem vážně zraněna, když se u dveří doktora Manella objeví někdo, koho nečekal. Doktorka Jane Whitcombová, již považoval za mrtvou, ho žádá o pomoc s těžkým případem poškození páteře. Lékař neváhá a vydává se na pomoc neznámé pacientce. Netuší, že toto rozhodnutí zpečetí jeho osud. Manny se ocitne uprostřed pečlivě skrývaného světa upírů, bojujících proti Vyhlazovací společnosti i znovu se objevivšímu nepříteli z vlastních řad. A především spatří tu nejkrásnější ženu, jakou kdy viděl.

Román Milenka pout zbavená, prezentovaný jako příběh Vishousovy sestry Payne a doktora Manuela Manella, na dvojici lékaře a jeho pacientky nestojí. Výstižnější charakteristikou románu je pokračování prolínajících se příběhů trojice Vishous, Jane a Payne.

Z bojovnice Payne, která v předchozím dílu zachránila krále Wratha před psychickým sebezničením, se vinou nešťastné náhody stane invalidní plačka, ani vzdáleně podobná ohnivé lady těšící se na každý zápas se slepým králem. Se starou známou bojovnou Payne, jakou známe z dílu Milenec jen můj, se setkáme až na konci příběhu, kde je pod náporem okolností nucena znovu bojovat. Mezitím máme možnost sledovat, jak se prohlubuje její vztah s dvojčetem Vishousem, a pasáže popisující, jak mezi nimi roste sourozenecká láska, patří k těm nejkrásnějším z celé knihy.

Věděl to, pomyslela si. Místo čehokoli, co by pro ni mohla udělat jejich matka, zajistil jí to jediné, co v ní zaručeně probudí touhu po životě.
„Děkuji ti, bratře můj,“ řekla a nespouštěla z něj oči.
Vishous se zastavil. Čišelo z něj obrovské napětí, pěsti měl zaťaté, a když pozvolna otočil hlavu, ledové oči mu žnuly.
„Udělal bych pro tebe všechno. Cokoli.“
Nato se vzdálil… a když se za ním zavřely dveře, uvědomila si, že lásku lze vyznat, aniž by padla slova miluji tě.
Činy znamenají víc než slova.
(s. 211)

Vztah s Mannym J. R. Ward líčí jako zalíbení lékaře do pacientky, pozvolna přecházející přes sexuální přitažlivost až v lásku. Na Mannyho postoji k Jane a Payne autorka využila starého moudra, že zlomené srdce se vyléčí jen novou láskou. Manuel kdysi choval k Jane silné city a její smrt jím otřásla. Okamžité okouzlení Payne ovšem vzhledem k okolnostem vyznívá až příliš uměle.

Výraznější příběhovou linii však tvoří snaha o řešení partnerské krize jednoho neobyčejného páru. Vishous, který je, ač se to v boji i v bytě v Commodore nezdá, ve skutečnosti uzavřený a rezervovaný, řeší s osudovou ženou svého života, s nezávislou Jane, krizi, jíž je potřeba se postavit. Jejich povahy jim nedovolují o problémech mluvit a až těsná blízkost smrti (ponechme stranou fakt, že Jane je duch) je donutí si ujasnit, zda víc chtějí svou nezávislost nebo jeden druhého.

Prostá a stručná slova „Jsi důvod, proč každou noc vstávám z postele. A jsi důvod, proč se každé ráno nemůžu dočkat, až budu doma. Ne válka. Ne bratři. Ani Butch ne. To… ty.“ (s. 394) jsou jedním z nejkrásnějších vyznání lásky, jaké jsem kdy v knihách četla.

Ocenila jsem, že se v knize už tolik nevyskytují bezduší – ti zde fungují pouze jako maso do mlýnku, ale výraznější roli nemají – ovšem potenciální nebezpečí, které pro Bratry představuje Xcorova banda ničemů (v předchozí knize několikrát představena jako tlupa ničemů, přičemž ani jedno z těchto označení, ačkoli odpovídají umírněnému stylu překladu celé série, nedokáže přenést drsnou atmosféru původního označení band of bastards, s nímž si překladatelka mohla vyhrát mnohem víc), čtenáře nedonutí se o hrdiny obávat.

Milenka pout zbavená je důstojným prozatímním ukončením série, které přináší čtenáři nejen akci v podobě několika zuřivých bitek, ale i romantiku a sex i v poněkud drsnějších podobách. Na Vishousovy záliby si čtenáři navykli již v Nespoutaném milenci, zde je autorka představuje ovšem v ještě syrovější podobě, a ne každému čtenáři tento aspekt sexuálního života jedné z nejvýraznějších postav této série sedne.

Milenka pout zbavená za sebou ovšem zanechává mnoho otázek především proto, že sama na některé otázky, jež vyvstaly z osmého dílu série, neodpovídá. Takže nezbývá než doufat, že čtenářovu zvědavost ukojí desátý díl Lover reborn (dosl. Znovuzrozený milenec – pozn. red.), který vyjde v originálu v březnu 2012 a podle současných odhadů nakladatelství Baronet se ho čeští a potažmo slovenští čtenáři dočkají na podzim téhož roku.

Nakladatelství Baronet děkuji za poskytnutí recenzního výtisku.

Vydal: Baronet; 2011