Incubové a Succubové starověkého Babylonu

Babylonská démonologie zná tři členy tohoto druhu. Patří mezi ně Lilú a dva démoni Lilítu a Ardat lili. Předem nutno podotknout, že vládne jistý zmatek v úsudku o činnosti a významu těchto tří démonů (Babyloňany též zvaných upírů). Nelze však pochybovat o jejich vzájemné příbuznosti a dvojím významu: především jako démonů vzduchu a v druhé řadě teprve jako upírů milostných.

První dva Lilú a Lilítú stojí ve vzájemném poměru jako mužský a ženský tvar téhož démona. Jejich jména jsou prastarého, sumerského původu. 
 
Společně s Ardat lili, byly v první řadě spojovány s elementem vzduchu čili nazývány „Sylfy“. 
 
Na rozdíl od Lilú a Lilítú je ženskému démonovi Ardat lilí bezpečně prokázán charakter succuba. Od toho překlad jejího jména jako „Dívka noci“, ačkoli by možná bylo lépe překládat „Děvka noci“, jednak už k její činnosti, jednak k vlastnímu jménu Ardat: otrokyně, služebnice či snad díky biblickému překladu již zmíněné „děvky“.
 
Otázka příbuznosti mezi Lilítú a Ardat Lili je odpovídána dvojím způsobem. Odvozujeme-li totiž v prvém případě „lili=noc“, byla by příbuznost těchto dvou upírek zcela nahodilá a zakládající se na pouhé zvukové shodě jmen. Naopak je-li však Ardat lili též původu babylonského, jsou pak blízce příbuzné a „lili“ by bylo pouhou obměnou jmen. Ve shodě s touto příbuzností musíme tedy připustit, že do té doby čistě povětrnostní démoni Lilú a Lilitú mění svou povahu na succuby a incuby.
 
Nebo jinak….
„proti Ardat lili, jež postrádá muže,
proti silnému Lilú, jenž postrádá ženy.“
 
Na těchto dvou řádcích je význam Lilú jako incuba vyhledávajícího ženy a Ardat lili stavěnou proti němu zřejmě jako jedna identická osoba s démonou Lilítu velmi jasně zřetelný. Toto splynutí znaků možná lze vysvětlit ještě takto: Lilú a Lilitú byly od prvopočátku vzdušní, létající démoni.  Ardat lili byla succub, neboli „Dívka chcete-li Děvka noci“. Připustíme-li pak, že slovo lilí znamená noc, tak není divu, že neobvyklost výrazu lili, nalézajících se ve všech třech jménech sváděla, jak lidové tak i oficiální názory k domněnce o příbuznosti. Čímž vznikla záměna a pojmové splynutí obou druhů démonů. Upírka Ardat lilí tak propůjčila démonům Lilú a Lilítu svůj obscénní, erotický význam a noční činnost, a naopak přijala od nich jejich vzdušný charakter.