Změna e-mailu!

Další změnou na našem webu je změna mailové adresy. Ta se vrací na původní doménu deti-noci.cz. Tzn. moje osobní e-mailová adresa je darkknight@deti-noci.cz, adresa redakce je redakce@deti-noci.cz. Provizorní mail detinoci@email.cz bude dnes ke 24:00 hod. zrušen. Dále prosím všechny redaktory (i ty, kteří u nás mail ještě nemají a chtějí ho), aby se mi nahlásili, dostanou nové přihlašovací údaje ke svému mailu. Vzhledem k přestupu na jiný hosting jim původní maily fungovat nebudou.