Jak žiju

Další sonda do duše upíra, tentokrát přímo do jeho stylu života. Přemýšleli jste někdy, proč mají upíři raději krev žen než mužů?

Raději se živím krví něžného pohlaví
protože jen ta mi pocit síly a moci nastaví
nehodlám žít tak jak všichni chtějí
to bych dávno propadl dnešní doby beznaději
proti proudu řeky stále jdu já proti všem
protože vzdor je život a život je svoboda
nechci zatrpknout a duši mít jak kus troudu
jen svobodní vzdorují a mrtvý plavou po proudu.