Smrť smrti

Skrátka ďalšia báseň. Síce sa až tak netýka detí noci, ale môžete sa aj tak tešiť na záplavu smrti a temnoty.

Moja smrť neprinesie nič, len skazu.
Všetko poľahne hroznému mrazu.
Apokalypsa zasiahne celý svet,
umierať sa bude o sto šesť.

Dielo smrti bude hotové,
neostane ani zrnko kávové.
Vysype sa aj džbán posledný,
s obsahom istým, vražedným.

Chatrče, domy, ulice a mestá,
neobsahujú už, mimiku a gestá.
Ani láska, smrti nepriateľ,
nedokáže sama, vyniesť konečný ortieľ.

Ak smrť sama, podľahne čaru,
tak sa sama dočká, konečného zmaru.
Vysvetliť sa to nedá, iba slovom krvy,
a to znamená, hrozná smrť smrti.