Cena Fantázie 2008

Aj po nedávnom vyjdení definitívne posledného čísla jediného slovenského literárneho sci-fi magazínu Fantázia pokračuje jeho poviedková súťaž Cena Fantázie svojím šiestym ročníkom.

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov do Ceny Fantázie 2008 je 31. mája 2008. Oproti predošlým ročníkom bola zvýšená maximálna dĺžka príspevkov na 54 tisíc znakov vrátane medzier (30 normostrán).

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz neuverejnené poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky, ktoré dosiaľ neboli zasielané do žiadnych iných literárnych súťaží.

Prvé kolo súťaže je anonymné, príspevky vytlačené v 5 kópiách a zaslané na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa, nemôžu obsahovať žiadne osobné údaje autora. Tie je potrebné priložiť v samostatnej zalepenej obálke, ktorá musí obsahovať názov poviedky, meno a adresu autora, mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky mailom na adresu: cenafantazie@fantazia.sk

Cena Fantázie 2008

V auguste 2008 budú oznámené finálové poviedky, ktoré pri zachovaní anonymity autora vyberie odborná porota. Prvých päť poviedok bude uverejnených na internete, kde o ich konečnom poradí rozhodnú čitatelia.

 

Prvé tri poviedky budú finančne odmenené:

1. cena – 3000,– Sk (+ Cena Fantázie)
2. cena – 2000,– Sk
3. cena – 1000,– Sk

Okrem toho aj v tomto roku bude udelená špeciálna cena knižného veľtrhu Bibliotéka s finančným ohodnotením 3.000 Sk, sponzorovaná akciovou spoločnosťou Incheba. Cena Bibliotéky nemusí byť udelená iba finálovej poviedke.

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela uverejnením na internete a vydaním v zborníku v prípade, keď sa uvedené dielo dostane do finále poviedkovej súťaže. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Výsledky Ceny Fantázie 2008 budú slávnostne vyhlásené na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2008 v novembri Bratislave.

 

Navštivte také oficiální stránky Fantázie.