Temný les

Zasa báseň z mojej dielne, ktorá znamená, že kto sa bojí, nech nechodí do lesa!

Do neho sa každý bojí,
odvážiš sa tam len v roji.
Strom sa hýbe, chytá ťa,
konárom zabíja ťa.

Neujdeš mu ani na krok,
priloží ti konár na krk.
Zareže ti do krku,
začuješ trochu hluku.

Dobrá duša ťa zachráni,
to si myslíš, až za mravi.
Omdlieš, zomrieš,
to už vieš.

Tvoja krv ti tečie na  zem,
do chatrče prídeš plazem.
Nedokážeš si vysvetliť,
keď ťa zabil prečo liečiť.

Stal si sa tým nekromantom,
vysporiadaš sa s tým pankhartom.
Ten kto ťa vtedy poslal do lesa,
a povieš mu: ,,Podrež sa!“