Vampire Research Society

V tomto článku na pokračovanie by som vám chcel predstaviť spoločnosť nazvanú Vampire research society – teda Spoločnosť pre výskum vampirizmu. Ďalej len VRS. Keďže v našich končinách je táto organizácia pomerne neznáma pokúsim sa vám ju predstaviť a priblížiť jej činnosť a pôsobenie.

Spoločnosť VRS je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa postupným vampírskym a lykantorpickým výskumom. Obdobou tejto organizácie je napríklad spoločnosť Shroudeater, alebo v našich končinách pôsobiaca v neporovnateľne menšom meradle Transylvánska spoločnosť pre výskum vampirizmu.

vampire_research_society_01Organizácia VRS vznikla v roku 1967 ako špecializovaná súčasť British Occult Society spoločnosti pre tajné a nadprirodzené vyšetrovanie, ktorá bola v 8. augusta 1988 rozpustená.
Zodpovedným človekom za oddelenie zaoberajúce sa výskumom vampirizmu bol Sean Menchester, ktorý viedol samosprávne oddelenie a 2. februára 1970 sa stal na plný úvazok aj prezidentom BOS.

Ešte v roku 1969 začal pracovať na prípade takzvaného Highgateského upíra. Jedná sa o jeden z najzáhadnejších prípadov výskytu vampirizmu v moderných dejinách. Tento prípad sa stal mediálnou senzáciou a do dnešných dní sa nepodarilo záhadu okolo Highateského upíra uspokojivo zodpovedať.
vampire_research_society_02Vyšetrovanie prípadu trvalo 13 rokov. Prvá publikácia, ktorá sa zaoberala týmto prípadom, vyšla pod názvom The Vampire’s Bedside Companion (Leslie Frewin, 1975; Coronet Books, 1976). Zaoberala sa hlavne počiatočným ohľadaním hrobky vampíra a exorcizmom.
Ako prvú plnohodnotnú knihu o tomto prípade však možno označiť knihu z názvom Highateský upír The Highgate Vampire (British Occult Society, 1985; Gothic Press, 1991). Druhé vydanie z roku 1991 obsahovalo revidovaný obsah a nové ilustrácie. Ako bonus ku knihe bolo pridané aj CD.
Posledné informácie k prípadu sa objavili v tlači v práci The Vampire Hunter’s Handbook (Gothic Press, 1997) zatiaľ čo práca Carmel ~ A Vampire Tale (Gothic Press, 2000) sa zameriavla na tajomné udalosti odohrávajúce sa v okolí Highgate-ského cintorína. Tieto práce takisto obsahovali fotografie a obrázky z archívov VRS.
Zámerne som sa zameral na tento prípad, pretože o ňom bude ešte neskôr reč.
Ako som už uviedol prezidentom a spoločnosti bol Sean Menchcester. Bol pri vzniku BOS a takisto bol jej prezidentom. Menchestera takisto možno označiť ako zakladateľa a prezidenta VRS a takisto tieto funkcie zastáva v Spoločnosti cennej cirkvi, ktorá sa orientuje hlavne na exorcizmus.
Reverend Sean Menchester sa sám označuje za vampírologa a lovca vampírov. Je presvedčený, že upíri existujúju a svoj život zasvätil boju proti nim. Jeho teória o podstate vampírov sa zakladá na názore že vampíri sú v podstate ľudia, ktorý zomreli a ich telo a dušu zachvátili démonické bytosti. Ich telá zachvátené diablom, tak musia blúdiť naďalej svetom živých, trápiť ich a vysávať im krv, ktorá im dodáva istú životnú energiu potrebnú na prežitie v ich “neživote”.
Veľkým vzorom Seana Menchestra je Montague Summers, výstredný anglický spisovateľ a kňaz, ktorý bol známy vďaka svojmu prekladu Kladiva na čarodejnice a mnohým štúdiám venovaných vampírom, vlkodlakom a čarodejníctvu. Spomeniem za všetky azda njznámejšiu knihu The Vampyre in Europe – Upíri v európe.

vampire_research_society_03

Ďalšími významným členom VRS bol jej viceprezident ctihodný rytier profesor Devendra Prasad Varma. Doktor Varma bol utiahnutý profesor, ktorý vyštudoval v Dalhousie University v Halifaxe, Novom škótsku. Bol medzinárodne uznávaný štipendista a autor tuctov článkov a kníh v disciplíne gotických štúdií – gothic fiction. Varma bol obhajcom a takpovediac hlásateľom poslania Byronovej spoločnosti.
Prípad Highatského upíra otriasol celou európou a zamestnával roky všetky médiá, ktoré mu venovali naozaj dostatočný priestor. Dodnes sa záhadné udalosti odohrávajúce sa väčšinou v blízkosti cintorína v Highgate nikdy uspokojivo nevysvetlili. K nám sa vďaka železnej opone a blokáde informácii zo zahraničia dostalo len minimum strohých informácii. O čo teda šlo?
Prvé vičínanie vampíra bolo zaznamenané v roku 1963 ked sa dve šestnásťročné dievčatá z kláštora vracali v noci domov. Boli predtým na návšteve u priateľov v highgate Village. Ich cesta viedla dolu uličkou Swain popri cintoríne. Keď prechádzali severnou bránou cintorína videli ako pri ceste za ňou začali z hrobov vychádzať telá mŕtvych ľudí
Ďalším bol incident, ktorý sa odohral o pár týždňov neskôr mladému páru, ktorý išiel takisto cez uličku Swain. Žena zahliadla bytosť, ktorá sa vznášala nad železnou bránou. Neskôr postavu zbadal aj muž. Obaja popisovali neskutočnú hrôzu a zdesenie, ktorá sa ich zmocnila pri pohľade na bytosť. Výraz tváre toho tvora vraj vzbudzoval hrôzu.
Postupne sa začali množiť prípady pozorovania tohto tvora. Každý zo zúčastnených pozorovateľov tohto javu popisoval rovnakú bytosť vznášajú;cu sa nad bránou, ktorá bola obklopená náhrobkami, pokiaľ nezmizol v temnote. Noviny boli odrazu plné pozorovania tohto prízraku. Čo bolo horšie začali sa objavovať v blízkosti výskytu „tvora“ mŕtve zvieratá. Každé zo zvierat bolo zbavené krvi. Vtedy sa prvý krát začalo stvorenie označovať ako upír.
vampire_research_society_04

V roku 1971 upír udrel znova. Tentokrát však už zaú;točil na človeka. Upír zaú;točil v uličke v blízkosti cintorína. Mladá žena sa vracala domov v skorých ranných hodinách keď ju od chrbta napadla a veľkou silou na zem zhodila ako ona tvrdila „vysoká čierna postava“. Upír sa chystal k útoku vyrušil ho však vodič automobilu, ktorý napadnutie zahliadol a vyrazil na miesto útoku.
Bytosť sa akoby zázrakom v momente vytratila v žiare predných svetiel. šofér ženu odviezol na policajnú stanicu. Žena bola otrasená, ale utrpela iba odreniny nôh a rúk. Polícia okamžite miesto zločinu uzavrela a začala z vyšetrovaním, ktoré však neprinieslo žiadne uspokojivé vysvetlenie. Páchateľ zločinu mohol utiecť iba jedinou cestou a tá bola ukončená múrom, ktorý bol však vysoký 12 stôp.
Prípady výskytu tejto bytosti sa začali množiť, takisto ako útoky na obyvateľov mesta. Snáď ako prípad ešte uvediem skú;senosť muža, ktorý bol zhypnotizovaný upírom z Highgate.
Spomínaný muž sa vybral na cintorín v Highgate. Keďže cintorín je pomerne čelnitý a slnko začalo dosť rýchlo zapadať na cintoríne sa stratil. Nejednalo sa o človeka poverčivého, avšak pod tlakom minulých udalostí sa ho začal predsa len zmocňovať nepríjemný pocit.
Dostal sa teda až k múrom cintorína a uvedomil si, že keď prejde popri ňom musí nakoniec naraziť na vstupnú bránu. Zrazu začul za sebou pohyb a uvedomil si, že za ním niekto stojí. Otočil sa a za ním stála vysoká tmavá postava. Vtedy si uvedomil, že je doslova zhypnotizovaný strachom. Postava nehybne stála pred ním a nedovolila mu sa pohnúť. Pri výpovedi podotkol, že cítil akoby mu demonštrovala svoju silu. V jedinom momente sa postava rozplynula. Taký nával neskutočnej sily a podmanenia sa vraj nikdy v živote necítil.
Tento prípad vyvolal obrovský záujem o vampirizmus a v anglicku možno hovoriť v súvislosti s ním o renesancii viery v upírov. Prípad prilákal aj množstvo lovcov upírov, medzi inými aj Menchestra, ktorý ako tvrdil vo svojich knihách upíra chytil, prostredníctvom špeciálneho rituálu vymietol a dokonca obajvil na zmienenom cintoríne celé hniezdo vampírov, ktoré následne zničil.