Rodná krev

Básnický počin nového redaktora Lorda Drakony. Přejeme mu zdárný začátek a především hodně volného času, aby nám stránky vesele nabývaly co do množství informací dál.

Má krev,
je krev jiných,
má touha po ní
nemá mezí.

Tenhle nápoj
není pivo,
nenahradí ho
ani víno!

Ta krev, co koluje
v jejich žilách,
vyvolala jenom
křik a řev!

Prach jsi a v prach se obrátíš,
to rčení pro nás neplatí.
Jenom když vyjde slunce,
tak nás zatratí.

Zatracení jsou připraveni,
zavládne chaos a velké ničení.
Naše srdce, naše krev, náš původ
nezradím ani kdybych měl důvod.