Vampirizmus ako ho vidím já

Tieto stránky, ako ste si všimli, sa zaoberajú vampirizmom. Čo ale tento fenomén v skutočnosti zosobnuje, aká je jeho história, jeho súčastnosť, jeho príznaky a jeho prapodstata? To sa Vám pokúsime v nasledujúcom článku objasniť.

V dnešnej modernej dobe poznačenej veľkou expanziou techniky by sa mohlo zdať, že tu upíry nemajú miesto a patria skôr do sci-fi poviedok a k strašedilným príhodám pri táborových ohňoch. Ale je to naozaj tak? Ako a kde teda vampirizmus vznikol?

Ak chceme vystopovať jeho korene musíme sa pozrieť ešte hlbšie ako do stredoveku aj ked väčšina ľudí si predstaví práve stredovek ako kolísku vampírov, no nieje tomu v sktučnosti tak.

Prvý ktorý už pred 5-tymi tisícročiami verili v kult vampírov boli Sumeri, ktorý poznali príšeru menom Ekimmu. Aj keď v tomto prípade sa nejednalo ešte o klasického upíra. Tento démon povstával z hrobov ľudí, ktorý boli zavraždený a vteľoval sa do žijúcich osôb aby sa zvnú;tra živil ich životnou energiou. Bolo ho možne vypudiť iba prostredníctvom očistného rituálu pri ktorom sa používal oheň a voda. Ekimmunu je tak v podstate prvý energetický upír v histórii ľudstva. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému pojmu energetický vampirizmus.

Chcem aby sme si hneď na začiatku ujasnili dva pojmy a to:

energetický vampirizmus a fyzický vampirizmus (poznáme ešte vampirizmus astrálny ale o tom až neskôr)

Psychický alebo energetický vampirizmus je v podstate živenie sa sa cudzou energiou, ide o „sanie“ životnej energie na ú;kor inej osoby, u ktorej dochádza časom k celkovému nezáujmu o oklolitý svet, chradnutiu a v niektorých prípadoch končí i smrťou v dôseledku celkového vyčerpania organizmu.

Toto kradnutie životnej energie spadá do určitých častí obradnej mágie. Ja osobne tento druh vampirizmu za vampirizmus nepovažujem a som zástancom názoru že takisto ako on sám vo svojej podstate na fyzickom vampirizme iba parazituje a preto sa mu ani tento web nebude venovať a keď áno iba okrajovo. Toľko zatiaľ k ujasneniu pojmov. Teraz sa ale vráťme hlboko do minulosti a vysvetlime si ako to vlastne všetko začalo…

Ekimmunu bol jeden s prvých, ale podobná bytosť sa objavila aj v starovekej Číne. Tentokrát už ale na scénu vstú;pil skutočný upír. Volal sa Čiang-ši a živil sa ľudskou krvou. Jedným s prostriedkov obrany proti tomuto vampírovi bol cesnak a to je zároveň aj prvý historický doklad o používaní tohto ochranného prostriedku voči upírom.

Približne v rovnakej dobe sa objavuje v Indii ďalší vampír Rakšasis. Napádal ľudí a živil sa ich pečeňou.

K vampirizmu nemala ďaleko ani samotná bohyňa Kálí, ktorá pila ľudskú; krv a s obľubov sa v nej kúpala, aby si zachovala životnú silu a večnú krásu.

Ďaľší vampír sa objavuje v Malajzii, ktorý povstával z detí, ktoré zomreli pri pôrode. A nemôžeme obísť ani severnú Ameriku kde sa na krídlach smrti objavuje démonický motýľ Itzpapalotl, ktorý začal napádať ľudí a živiť sa ich krvou.

Tak sa začali do podvedomia svetových národov viditeľne vkrádať temné bytosti zvané vampíri.

Veľmi rozšíreným názorom je, že vampirizmus vznikol u starých Slovanov a to možno i preto, že práve s tohto obdobia sa dochovalo množstvo legiend, povier a príbehov o vampirizme. Podľa mna je toto obdbie iba jedným s „prestupových“ období, ale nie počiatočným. Ďaľším obdobím hojne poznačeným vampirizmom bol stredovek.

Stredovek ruku v ruke s inkvíziciou sa stal pre vampirizmus živnou pôdou. Inkvízicia kruto trestrala všetky náznaky kacírstva a inakosti. Mágovia, gnostici a čarodeji boli nevítaný a tvrdo potláčaný. Viera v čokoľvek iné ako v kresťanskú vieru bola potláčaná no vo svojej podstate to malo opačný efekt ako páni inkvizítory zamýšľali.

Kult čarodejov presedlal do protiú;toku a ak bola viera v tajomno doposiaľ silná teraz bola ešte silnejšia. Vznikali tajné rády a spoločnosti vyzívajúce pohanské božstvá a modly. Ak by sme si však mysleli, že tento fenomén spadal iba do praktík jednoduchého ľudu boli by sme na omyle.

Kult mágov, okultných filozofov a ezoterických spoločností sa stal obľúbenou aktivitou hlavne u šľachty a zhýralých a znudených popredných predstaviteľov moci. Načo v podstate doplácal zasa iba obyčajný ľud na ktorom sa v plnej ohavnosti praktikovala práve nechvalne známa bulla Kladivo na čarodejnice.

A tak inkvizícia trestala tam kde bola spoločnosť najzraniteľnejšia – medzi chudobným ľudom a u vrchnosti sa podobné aktivity aj keď z nevôlou tolerovali. V podstate na hroznú tyraniu v podobe súdov s údajným čarodejmi a čarodejnicami doplácali ľudia nevinný. V tejto neistej dobe sa sused suseda zbavoval tým, že ho predhodil inkvizítorm ako ú;dajného kacíra a bohorúhača. Inkvizícia iba dielo skazy dokonala. V tejto neľahkej dobe sa však skutočné rády a spoločenstvá magického učenia znalých vďakabohu nepodarilo úplne rozdrviť, a tak sa tajomné náuky zachovali do dnešných dní.

V globále ak sa pozrieme na mágiu ako takú je dosť detailne preskúmaná a zdokumentovaná a ak má človek čisté úmysly a nezlomnú vôlu podopretú odhodlaním a odvahu vydať sa v ústrety poznaniu sveta je možné ju dnes študovať. Literatúry je mnoho v podstate závisí iba od toho ktorého človeka či je v jeho silách skrotiť tohto okrídleného draka.

Tým som chcel povedať, že mágia ako celok je až na určité výnimky celkom detailne zachovaná pre štúdium a jej celkové poznanie. Medzi tieto výnimky spadajú tajné náuky určitých spoločností a hermetických rádov, ktorých posolstvá a učenie sú uchovávané väčšinou iba ústnym podaním a spôsoby ako sa medzi členov týchto spolkov dostať si vyžadujú perfektné zvládnutie okultných filizofií. Medzi jedno s najlepšie strážených a utajovaných odvetví mágie patrí práve vampirizmus.

Určite ste už hľadali dostupné informácie o vampíroch, vampiurizme a prípadne vampírskej mágii. Aké bolo vaše zistenie? Žalostne málo informácii….Prečo tomu asi tak je? Vampirizmus s magického hľadiska spadá v podstate pod mágiu mesiaca  striebornú mágiu. Sú to najutajovanejšie magické praktiky v histórii ľudstva…